I KRAJOWY KONGRES MEDIATORÓW - 5-8.11.2009 - Kraków-Zakopane www.mediacje.pl/moodle/file.php/1/SERWISY_MEDIACJE.PL/2009-11-05-08_I_KKM_Krakow-Zakopane.pdf Cele: integracja środowisk mediacyjnych w Polsce, tworzenie modeli i dobrych praktyk współpracy mediatorów, wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz instytucji samorządowych i administracji publicznej. Oczekiwane efekty: sformułowanie strategii promowania mediacji sformułowanie strategii dokumentowania dorobku i rozwoju środowisk mediacyjnych Organizatorzy: Stowarzyszenie „Mediacje Polska” oraz Burmistrz Zakopanego, Krajowe Centrum Mediacji Polska Korporacja Trenerów Mediacji, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów Stowarzyszenie Mediatorów Polskich Gimnazjum Nr 1 w Zakopanem Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów Polskie Towarzystwo Historyczne Zespół organizacyjny: Jerzy Śliwa (przewodniczący) dr Dorota Czakon Wojciech Fudala Elżbieta Geryszewska Beata Marchlik-Hulbój Tomasz Zieliński Agata Jaskólska Mirosław Spera Emilia Żurek Biuro Kongresu: ul. Kielecka 2 lok. A 31-526 Kraków tel./fax 12 642-12-30 kongres@mediacje.pl