OFERTY I ZAPROSZENIA

KSZTAŁCENIE MEDIATORÓW I NGOCJATORÓW

WYDARZENIA, CIEKAWOSTKI


KSZTAŁCENIE MEDIATORÓW KOALICJI: KRAJOWE CENTRUM MEDIACJI 2008-2009
w oparciu o standardy Conflict Resolution Research and Resource Institute, Washington DC, wdrażanych w Polsce od 1996 roku we współpracy z USAID, Ambasadą Królewska Kanady, Ambasadą Brytyjską, Fundacją im. S.Batorego i Ministerstwem Edukacji Narodowej


SZKOŁY MEDIACJI http://www.mediacje.pl/moodle/mod/resource/view.php?id=168 

 • Kraków – 26-31 stycznia 2009 roku
 • Gdańsk – 2-7 lutego 2009 roku
 • Jelenia Góra – 9-14 lutego 2009 roku
 • Bydgoszcz – 23-28 lutego 2009 roku
 • Lublin – 9-14 marca 2009 roku
 • Kraków – 23-28 marca 2009 roku
 • Warszawa – 3-5 i 17-19 kwietnia 2009 roku
 • Białystok – 27 kwietnia – 2 maja 2009 roku
 • Opole – 11-16 maja 2009 roku
 • Zielona Góra – 25-30 maja 2009 roku
 • Poznań – 8-13 czerwca 2009 roku
 • Słupsk – 22-27 czerwca 2009 roku
 • Warszawa – 6-11 lipca 2009 roku
 • Kraków – 3-8 sierpnia 2009 roku
 • Gdańsk – 17-22 sierpnia 2009 roku
 • Radom – 7-12 września 2009 roku
 • Płock – 5-10 października 2009 roku
 • Wrocław – 19-24 października 2009 roku
 • Częstochowa – 2-7 listopada 2009 roku
 • Zakopane – 16-21 listopada 2009 roku

Karta zgłoszenia jest dostępna: http://www.mediacje.pl/moodle/file.php/1/szkolenia/6_szkolenia_2009_zgloszenia.doc

Program: <http://www.mediacje.republika.pl/3_szkolenia/program_sm.doc

WARSZTATY DLA MEDIATORÓW SĄDOWYCH NT KONSTRUOWANIA UGÓD:

 • Kraków – 30-31 stycznia 2009 roku
 • Gdańsk – 8-7 lutego 2009 roku
 • Bydgoszcz – 27-28 lutego 2009 roku
 • Lublin – 13-14 marca 2009 roku
 • Warszawa – 17-19 kwietnia 2009
 • Poznań – 12-13 czerwca 2009 roku
 • Warszawa – 10-11 lipca 2009 roku
 • Kraków – 7-8 sierpnia 2009 roku
 • Gdańsk – 21-22 sierpnia 2009 roku
 • Wrocław – 23-24 października 2009 roku
 • Zakopane – 20-21 listopada 2009 roku

Program: <http://www.mediacje.republika.pl/3_szkolenia/program_wm_ug.doc>


SZKOŁA TRENERÓW MEDIACJI I FACYLITATORÓW
Zgłoszenia:
enma@mediacje.pl

WARSZTATY NT MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH

Zgłoś się: szkolenia@mediacje.pl lub tel./fax. 0-12/ 642-12-30.
karta zgłoszenia

AKADEMIA NEGOCJACJI

 • Krakow - 6-9 stycznia 2009 roku

Zgłoś się: enma@mediacje.pl lub tel./fax. 0-12/ 642-12-30.


TERMINY SEMINARIÓW KRAJOWEGO ZESPOŁU NEGOCJATORÓW

Zakopane, 10-11 stycznia 2009 roku

Zgłoś się: negocjatorzy@mediacje.pl lub tel./fax. 0-12/ 642-12-30.

powrót do aktualności

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 2008-12-11

Telewizyjna Akcja "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem" również obchodzi swój jubileusz 15-lecia. Dzięki życzliwości Fundacji "Dziecięce Listy do Świata" ofiarujemy - jako mikołajowy prezent - dwie części fragmentów koncertu z udziałem: Pod Budą, Grzegorza Turnaua, No To Co, Skaldów i Beaty Rybortyckiej: http://pl.youtube.com/watch?v=9CeBviqful8&feature=channel_page http://pl.youtube.com/watch?v=GfrNP4APYZQ&feature=channel

powrót do aktualności


IV WIELICKIE FORUM LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH 2008-12-11

http://wielicki.bloog.pl/?ticaid=671e6

11 grudnia 2008 roku w Wieliczce odbędzie sie IV Wielickie Forum Liderów Młodzieżowych. W Forum wezmą udział: wyróżniająca się aktywnością na rzecz społeczności lokalnej młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, a także uczestnicy 65. Szkoły Mediacji realizowanej przez Krajowe Centrum Mediacji. Forum będzie poświęcone mediacji rówieśniczej.

powrót do aktualności


60. ROCZNICA PROKLAMOWANIA POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA 2008-12-10

Mija 60. rocznica Proklamowania w Paryżu przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - dokumentu, który wyznaczył kierunki rozwoju praw człowieka. Deklaracja potwierdziła m.in fundamentalne prawa: do życia oraz ochrony przed torturami, nieludzkim i poniżającym traktowaniem. Rejestrujemy również 5. rocznicę odejścia Marka Nowickiego - wielkiego twórcy ruchu helsińskiego w Polsce oraz wieloletniego Prezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Składamy hołd Markowi, który wychował całe pokolenie obrońców praw człowieka w Polsce: http://www.hfhrpol.waw.pl/MarekNowicki.html

powrót do aktualności


WZORY DOKUMENTÓW DLA MEDIATORÓW KAMPANII "POGÓDŹMY SIĘ NA ŚWIĘTA" 2008-12-09

"zaproszenie na mediację" - http://www.mediacje.pl/moodle/mod/resource/view.php?id=563
"protokół z mediacji" - http://www.mediacje.pl/moodle/mod/resource/view.php?id=564
"wniosek o zatwierdzenie ugody" - http://www.mediacje.pl/moodle/mod/resource/view.php?id=565

Za koordynatorem Kampanii dziękujemy Pani Małgorzacie Sokołowskiej ze Stowarzyszenia "Trialog" z Legnicy za pomoc w przygotowaniu wzorów dokumentów. W Kampanii "Pogódźmy się na Święta" uczestniczy 208 mediatorów ze wszystkich województw.

powrót do aktualności


W TVP 1 ("KAWA CZY HERBATA") O MEDIACJACH 2008-12-04

2 grudnia w Programie "Kawa czy herbata" w TVP 1 prezentowana była Kampania "Pogódźmy się na Święta": http://www.youtube.com/watch?v=soKStdY8Yv8

powrót do aktualności


ZAKOŃCZYŁ SIĘ ZJAZD KSM 2008-11-29

Zakończył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, który obradował 18.X w Słupsku oraz 28 i 29.XI.2008 roku w Łodzi. Podczas II części Zjazdu w Łodzi wybrano:

Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Sędzia Lucyna Suwińska - Gdynia - Przewodnicząca
 • Wojciech Obraniak - Świdnica
 • Michał Wdowiak - Gdańsk

Sąd Koleżeski w składzie:

 • Ksiądz Jacek Ambroszczyk - Łódź - Przewodniczący
 • Apl. adwokacki Sławomir Szubstarski - Kętrzyn
 • Małgorzata Hołubowska - Olsztyn.

Gratulujemy wyboru członkom nowych władz KSM.

KSM włączył się do Krajowej Kampanii Mediacyjnej "Pogódźmy się na Święta" www.pogodzmysie.pl

We wtorek 2.XII.2009 roku o godz. 6:00 w programie "Kawa czy Herbata" prezentowana będzie idea Kampanii oraz wynikające z niej plany działa mediatorów.

powrót do aktualności


REGIONALNE ORGANIZACJE PARTNERSKIE W KAMPANII "POGÓDŹMY SIĘ NA ŚWIĘTA" 2008-12-04

Do Kampanii "Pogódźmy się na Święta" organizowanej przez Stowarzyszenie "Mediacje Polska" i Krajowe Centrum Mediacji dołączyły regionalne organizacje partnerskie:
- Stowarzyszenie Mediatorów "Porozumienie" z Łodzi
- Stowarzyszenie Mediatorów "Pactus" - http://www.pactus.pl/
- Stowarzyszenie "Trialog" - http://www.trialog.pl/
- Klub Młodzieży "Kuźnia" - http://www.klubkuznia.eduobraniak.pl/

powrót do aktualności


W INTERCITY Z MEDIACJAMI 2008-11

W listopadowym wydaniu magazynu "W podróży" wydawanym przez spółkę Intecity ukazał się artykuł o mediacjach. Warto poczytać: http://www.mediacje.pl/moodle/file.php/1/biblioteka/prasa/2008-11_Mediacje_lepsze_ni_s_dy1.jpg  i http://www.mediacje.pl/moodle/file.php/1/biblioteka/prasa/2008-11_Mediacje_lepsze_ni_s_dy2.jpg

powrót do aktualności


KAMPANIA "POGÓDŹMY SIĘ NA ŚWIĘTA '2008"

Zapraszamy mediatorów zainteresowanych udziałem w Kampanii do przesyłania swoich zgłoszeń na adres: pogodzmysie@mediacje.pl, podając: imię i nazwisko mediatora, nr telefonu, faxu, adres e-mail, adres do doręczeń. Mediatorzy w ramach Kampanii zobowiązują się do nieodpłatnego przeprowadzenia 1-3 mediacji w grudniu 2008 roku. Organizatorzy szeroko promują zgłoszonych mediatorów w mediach ogólnopolskich i regionalnych.

PsnŚ 2008

Zasady udziału w Kampanii

powrót do aktualności

NADZWYCZAJNY ZJAZD KSM - SŁUPSK 2008-10-18

18 października w Słupsku odbyła się pierwsza część Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. Ustępujący Zarząd Główny, aby uniknąć kontroli finansowej starał się usunąć ze Stowarzyszenia 253 mediatorów. Podczas Zjazdu również przeprowadzono głosowanie wśród wyselekcjonowanych 15 osób ze Słupska, Szczecina i Olsztyna nad usunięciem kolejnej partii mediatorów.

Oto wstydliwa wizytówka osób, które aspirowały do roli mediatorów: http://pl.youtube.com/watch?v=lnQQLls1Rtw

powrót do aktualności


MARTTI AHTISAARI OTRZYMAŁ NOBLA 2008 ZA MEDIACJE 2008-10-10

Martti Ahtisaari (71 lat) - prezydent Finlandii w latach 1994-2000 z ramienia Partii Socjaldemokratycznej i ONZ-owski dyplomata otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za międzynarodowe mediacje dla zakończenia wojen i konfliktów zbrojnych - w Afryce, Europie i Azji.

Jego największe osiągnięcia to m.in.
- kierowanie w 1999 roku w imieniu Unii Europejskiej negocjacjami w konflikcie kosowskim, a następnie w 2007 roku przygotowaniem planu pokojowego dla Kosowa,
- zawarcie w 2005 roku porozumienia pokojowego pomiędzy rządem Indonezji a islamskimi rebeliantami z Ruchu na rzecz Wolnego Aceh, a w efekcie zakończenie 30-letniej wojny domowej w której zginęło 15 tysięcy osób,
- przygotowanie - jako przedstawiciel ONZ - pierwszych wolnych wyborów w Namibii (Martti Ahtisaari był w latach 1973-1981 komisarzem ONZ ds. Namibii, a w latach 1978-1986 specjalnym wysłannikiem sekretarza generalnego ONZ w tym kraju),

Ahtisaari "Znacząco przyczynił się także do rozwiązania konfliktów w Irlandii Północnej, Azji Środkowej i w Rogu Afryki" - podkreślono uzasadniając przyznanie mu nagrody.

Ahtisaari podczas negocjacji wykorzystuje własne doświadczenia życiowe. - Często powtarza: "Jestem uchodźcą, wiem jak to jest, jak się zależy całkowicie od innych" - mówi Gebert w rozmowie z TOK FM. - Wprowadza więc w negocjacje element osobistego zaangażowania, a także praktycznego realizmu - dodaje.

Martti Ahtisaari

foto Reuters

Martii Ahtisaari jest laureatem polskiego odznaczenia Orła Białego.

W 2008 roku do pokojowej Nagrody Nobla aspirowało 197 kandydatów. Nagroda wynosi milion euro i zostanie wręczona 10 grudnia w Oslo, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla.

przeczytaj artykuły: http://www.mediacje.pl/moodle/mod/resource/view.php?id=145

powrót do aktualności


POWSTAŁO KRAJOWE STOWARZYSZENIE NEGOCJATORÓW 2008-10-04

4 października 2008 roku w Krakowie powstało Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów.

Cele Stowarzyszenia to: - kształcenie zawodowych negocjatorów, współpraca i wymiana doświadczeń negocjatorów, popularyzacja negocjacji opartych na współpracy.

W spotkaniu założycielskim wzięli udział przedstawiciele negocjatorów, mediatorów i arbitrów z 5 województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.

Przedstawicielem Zarządu jest Pani Agata Jaskólska - doktorantka w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - jaskolska@poczta.onet.pl

Więcej informacji: negocjatorzy@mediacje.pl

powrót do aktualności


ZAPROSZENIE DO KRAKOWA - 3-5.10.2008

Spotkanie jest finalnym efektem trzymiesięcznych prac nad zbudowaniem podstaw pracy Krajowego Zespołu Negocjatorów. Po trzech wcześniejszych spotkaniach: dwóch w Toruniu (10-12.07 i 8-9.08) oraz jednego w Łodzi (12.09), jesteśmy już gotowi do utworzenia Fundacji "Polski Instytut Negocjacji".

Spotkanie adresowane jest do praktyków i stanowi drugi etap osiągania kwalifikacji według standardów określonych w licencji negocjatora wg. Krajowego Centrum Mediacji i Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji. Dążymy do najwyższych standardów kwalifikacji negocjacyjnych - według międzynarodowych norm.

Do udziału w spotkaniu w Krakowie zaprosiliśmy grupę 18 osób związanych z Krajowym Zespołem Negocjatorów, 16 pełnomocników Krajowego Centrum Mediacji oraz 16 koordynatorów Krajowej Kampanii Mediacyjnej "Pogódźmy się na Święta".

Zastrzegamy jednak, że w warsztatach nt negocjacji w biznesie w Kancelarii "Łatała & Wspólnicy" weźmie udział tylko 10 osób. Koszt udziału 240 złotych. Zajęcia odbędą się w piątek (3.10) w godz. 17:00-19:00 oraz w sobotę (4.10) w godz. 9:00-13:00.

Istnieje możliwość skorzystania z noclegów w Hotelu Ibis Kraków, przy ul. Syrokomli 2:
- nocleg w pokoju 1 os. - 65 euro
- nocleg w pokoju 2 os. - 38 euro
http://www.ibishotel.com/gb/hotel-3710-ibis-krakow-centrum/index.shtml

W sobotę 4 października o godz. 14:00 nastąpi uroczyste notarialne powołanie Fundacji "Polski Instytut Negocjacji".

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 0-12/ 642-12-30, 601/ 637-984, negocjatorzy@mediacje.pl

powrót do aktualności


OBECNI LIDERZY KSM USUNĘLI 200 MEDIATORÓW ZE STOWARZYSZENIA

Izabela Zajączkowska - powołując się na Zarząd Główny KSM wysłała do blisko 200 (dwustu!!!) mediatorów KSM pisma, informując że Zarząd Główny pozbawił ich członkostwa w KSM. Wśród usuniętych osób są niemal wszyscy, którzy przez dwa lata domagali się poddania przez władze KSM kontroli finansowej i wyjaśnienia spraw, o których jest mowa w prawomocnym Postanowieniu Sądu Okręgowego w Poznaniu (sygn. IV Kz 234/08).

Powołujący się na ZG KSM: I.Zajączkowska, S.Miluski i J.Jagła nie poddali się kontroli Komisji Rewizyjnej z 13.01.2007 roku, a następnie nie podporządkowali się prawomocnemu i jednogłośnemu orzeczeniu Sądu Koleżeńskiego KSM z 15.03.2007, w którym zawieszono całą trójkę w prawach członkowskich. Nie podporządkowali się także jednogłośnej uchwale Delegatów na Zjazd KSM z 22.04.2007 roku, którą zobowiązano władze do poddania się zewnętrznemu audytowi finansowemu.

Wobec I.Zajączkowskiej, S.Miluskiego, J.Jagły i L.Jekiełka toczą się postępowania karne przed sądami w Szczecinie (IV K 979/07) i Krakowie (VI W 478/08 z oskarżenia publicznego na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), a. 29.10 i 14.11.2008 roku mają zapaść istotne wyroki. Jednak aby uprzedzić rozstrzygnięcia Sądu wymienione osoby zwołały Nadzwyczajny Krajowy Zjazd KSM do Słupska na 18 października 2008 roku.

Zlekceważono Delegatów KSM, a na spotkanie 18.10.2008 zaproszono wybrane osoby by umocnić władzę i dokonać zmian w statucie.

Mamy środek Europy i XXI wiek.

Więcej informacji: www.mediacje.org, ksm@mediacje.pl

PS. Delegaci na Zjazd KSM proszą osoby usunięte z członkostwa w KSM o kontakt - p/g Wiesław Sojka wieslawsojka@poczta.onet.pl.

powrót do aktualności


REGIONALNE KONGRESY MEDIATORÓW 2008-09-14

11 września w Poznaniu odbył się cykl spotkań z mediatorami w sprawie regionalnych kongresów mediatorów. Uzgodniono, że w 2009 roku odbędzie się 6 kongresów regionalnych: w Krakowie, Poznaniu, Olsztynie, Białymstoku, Warszawie i Wrocławiu, jak również Krajowy Kongres Mediatorów w Łodzi na przełomie września i października 2009 roku.

Na 2010 rok zaplanowano kolejnych 9 kongresów regiolnalnych - w Rzeszowie, Katowicach, Opolu, Zielonej Górze, Szczecinie, Gdańsku, Lublinie, Kielcach i Toruniu.
Celem cyklu spotkań regionalnych jest integracja środowisk mediacyjnych. Partnerami strategicznymi są: Stowarzyszenie "Mediacje Polska", "Polska Korporacja Trenerów Mediacji, oddziały Fundacji Rozwoju Demokrajci Lokalnej, jak również organizacje regionalne oraz instytucje publiczne i samorządowe, sądy.

W dniach 4-5 października odbędzie się pierwszy pilotażowy Kongres Mediatorów w Krakowie przygotowywany przez Krajowy Zespół Negocjatorów. Program:
· Spotkanie warsztatowe Krajowego Zespołu Negocjatorów
· Spotkanie założycielskie Fundacji „Polski Instytut Negocjacji” i Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów
· Warsztaty nt konstruowania ugód dla mediatorów KSM, SMP, według standardów Krajowego Centrum Mediacji
· Spotkanie Dyrektorów Regionalnych Kongresów Mediatorów
· Spotkanie przedstawicieli pozostałych regionów
Osoby zaintresowane prosimy o kontat: mediacje@mediacje.pl.

powrót do aktualności


SPOTKANIE KRAJOWEGO ZESPOŁU NEGOCJATORÓW 2008-08-23

W dniach 20-23 sierpnia, przy okazji Szkoły Mediacji w Toruniu, odbył się cykl spotkań roboczych Krajowego Zespołu Negocjatorów. Został opracowany projekt strategii rozwoju oraz działań instytucjonalnych, który będzie obecnie poddany konsultacji wśród negocjatorów z całej Polski. Więcej informacji: Paweł Retkowski - retkowski@o2.pl

<img title="2008-08-23 SM KZN2" height="392" alt="2008-08-23 SM KZN2" hspace="0" src=&a

Ostatnia modyfikacja: Thursday, 4 June 2009, 14:09

hampden county ma

laurelton pa sawmill

john connor fort myers fl

dale tanner indio ca

rob gustin boynton beach fl

somerville nj male rocky

david olson sales co

bay hill high school ohio

north carolina waste trader

chemical blender ohio

new york hospital report card

wedding cakes in dunedin fl

adopt baby florida

easy street restaurant toledo oh

nostalgia drag racing ca

sushi denton texas

cameron at wood crest tallahassee fl

taco bell co

homes for sale poconos pa

texas roadhouse nc

state warning point florida statute

nj trivia

fox hollow in riverdale ca

flooding in delaware county ny

wilmington treatment center wilmington north carolina

3937 park blvd pinellas park fl

montgomery county oh water service

houseboat texas lake

narcotics anonymous albany ny

ca dmv teen driver

new york democrats panic

devildriver clouds over california mp3

elizabeth nj police school resource

realestate pennsylvania

cash family utica new york

ca antivirus cheapest price download

sharky's restaurant latrobe pa

pa drivers licens

saint peter and paul sandusky ohio

el paso county colorado property search

new car mansfield oh

prague cafe morrision co

barry's barbells columbus ohio

divenity of ministry training california

hud homes in ohio

donald p williams long beach ca

jasper co ind civil war vets

rockdale texas 1897

shelley's jewelry hendersonville nc

mckenney school in marysville california

all county fuel oil new jersey

marion rosen colorado

rebman bowling alley lorain ohio

americorp crestview fl

texas railroad commission reports

ca health care reform bill

florence rini chiropractor costa mesa california

stone throw bistro sanford fl

pamela short new jersey robert

the rug store san antonio tx

don leinweber engineer ohio

pennsylvania state election results

leominster ma fireworks

allied metals co johnson city tn

tent camping near boone north carolina

airporter service kearnerville nc

leland wade jacksonville fl

polk county nc foreclosure

mini rate driving school in colorado

hobby store tyngsboro ma

american motors co danvers ma

pokrova hall parma ohio

neumann's hilltop nursery oh

einstein practice plan pa

westervelt new york

colorado raptor society

atv trailers for sale southern california

north carolina rules of appellate procedure

computers software florida

the summit school nyack ny

first lutheran church jamestown new york

pest control sayreville nj

deborah stahlsmith ma

campsites for sale california

mansfield ohio human resources

plant zone paraise ca 95969

man killed in boston ma

merchant liquors danvers ma

filomena sabino new bedford ma

dirt track in clermont county ohio

leo's automotive in colorado

dan heney douglas ma

newspaper in columbus ohio

mount rainier national pa

chemical plant burns in katy texas

foothills theatre new york

1031 amherst drive burbank ca

pennsylvania council of churches

church of the annunciation orlando fl

north carolina mls land listings

clearwater aquarium fl

jones of new york women suits

old threshers reunion denton nc

credit processing nw ohio

the mission in vacaville ca

nissley vineyards pennsylvania

california state prison lancaster california

recycling center in costa mesa california

house boats for in florida

coroc asbury park nj

dolphin retreat st augustine fl

bachman texas

pine grove cemetary templeton ma

jennifer hutchings cypress tx

north carolina laser eye surgeon

yorkshire insurance co ltd sweden

texas shaver

gas stations in conroe texas

drums ohio

harley davidson athens ohio

hotels in vail co colorado

california hourly wage laws

shows in bellefontaine oh

buzz latham new york

bahama ma ma

transmission plymouth voyager north carolina

venice villas venice dr venice fl

ira chudd ny

patricio munoz long beach ca

susan hua west springfield ma

ashville north carolina horse farms

fogelsville pa county

walmart richardson texas

industrial permit stormwater pennsylvania

jacksonville fl photographers meet up group

state guidelines culminating project pennsylvania

kaplin stewart meloff reiter stein nj

nigton tx

north carolina sports supplements

fun park in macedonia ohio

kohl's department stores wilkesboro nc

pennsylvania representatives senators

star drug pomona ca

housing rental in berea oh

johnson and johnson company new jersey

whitman hanson ma schools

st ann's catholic church north carolina

southern california swell forecast

store fixtures austin texas

luckys restaurant cleveland ohio

pictures of california gold rush

hydril co

cameron murray prisoner pennsylvania

new york staate map

saia motor freight ohio

houses for rent in streetsboro ohio

grant boundary map ventura county california

probate litigation in california

ohio bmv points for speeding

school closings ohio channel 2

perigrine falcon of pennsylvania

merritt's landscaping whiteville nc

tom fox conklin ny

elections in broome county new york

catepillar waco tx

new york acupuncture license office

nancy lavender azle tx

shasta county ca road conditions

house relastate in hillboro ohio

montgomery auction and ny

holmes county ohio treasurer

greeley colorado wade shoemaker

florida car registration cost going up

general jackson fayetteville north carolina

james emory hulett pvt co a

string and splinter high point nc

toyota dealer plant city fl

pennsylvania school of social work

appaloosa for sale new york

north carolina's economy

ma museums

read for literacy and toledo oh

dental office jobs in california

obama play new york 2009 broadway

pennsylvania name change

all star trophies awards medford ma

wholesale maternity clothes columbus oh

airlines aspen co

fire kills north carolina

full moon oyster bar clemmons nc

hamilton ny new year death

montecito coarsegold ca

pasadera custom homes monterey california

teaching positions in philadelphia pa

high risk obgyn doctors charlotte nc

raleigh nc nurse aide training

florida health insurance gov

restuarants in livermore ca

zipcode dayton ohio

delicuentes mas buscados en mexico