Kategorie kursów

ABC MEDIACJI 
 wszystko o mediacjachW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 leksykonStreszczenie
 MEDIACJE W PRAWIE CYWILNYMStreszczenie
 cywilneStreszczenie
 gospodarczeStreszczenie
 rodzinneW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 w zakresie prawa pracyStreszczenie
 o¶wiatowe, rówie¶nicze i uczniowskieW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 w polityce społecznejStreszczenie
 w konfliktach lokalnychW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 w sporach zbiorowychStreszczenie
 w sprawach administracyjnychStreszczenie
 MEDIACJE W PRAWIE KARNYMStreszczenie
 w sprawach karnychStreszczenie
 w sprawach nieletnichStreszczenie
 NEGOCJACJEW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 konsultacje społeczneW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 zarz±dzanie kryzysoweW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 OGÓLNOPOLSKA BAZA MEDIATORÓWW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
SZKOLENIA 
 kształcenie mediatorówW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 1 mediatorzy s±dowiW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 2 licencje dla mediatorów zawodowychStreszczenie
 systemy i oferty szkoleńW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 szkoła trenerów i facylitatorówW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieKurs wymaga klucza dostępu do kursuStreszczenie
 dorobek i do¶wiadczenia koalicji KCMW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
WSPÓŁPRACA 
 PARTNERSTWO MEDIACYJNEW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 alfabet VIP mediacji w PolsceW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 organizacje mediatorówStreszczenie
 Krajowe Centrum MediacjiW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 Krajowe Stowarzyszenie MediatorówW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 Krajowe Stowarzyszenie NegocjatorówW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych MediatorówW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 Polska Korporacja Trenerów MediacjiStreszczenie
 Polski Instytut Mediacji i Rozwi±zywania KonfliktówW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 Stowarzyszenie Mediatorów PolskichW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 Stowarzyszenie "Mediacje Polska"W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 linki do osobistych stron www aktywnych mediatorówStreszczenie
 ¶miejmy sięStreszczenie
 statystyka portaluW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
PEŁNOLETNIA KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 
 Polska dla dzieciW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
KAMPANIE MEDIACYJNE 
 Statuetka Złota MedianaW tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie
 KAMPANIA "POGÓD¬MY SIĘ NA ¦WIĘTA"W tym kursie mog± uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako go¶cieStreszczenie